Pieśni towarzyszące obrzędom dorocznym na Podkarpaciu
Adwent

Adwent w chrześcijaństwie jest to czas oczekiwania na przyjście na świat Jezusa. Z tym okresem są związane określone zakazy: nie wolno było urządzać zabaw, nawet śpiewać wesołych pieśni. Obowiązywał post, skupienie, w czym wydatnie pomagały nabożeństwa domowe, które w Adwencie gromadziły wielu uczestników. Bardzo ciekawy zwyczaj odnotowano w Lubatowej. Od "niepamiętnych czasów" gromadzono się we wcześniej umówionym domu i odprawiano Nowennę ku czci świętej Anny - Matki Maryi. Ich odprawianie rozpoczynano w dzień 8 grudnia (święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny) i przez kolejne 9 wieczorów takie same modlitwy były odprawiane. Uczestniczyło w nich bardzo wiele osób, chociaż "trzeba było klęczeć, godzine czy półtorej, to sie klęczało. Teroz to siedzimy, u nos też nowocześnie". Data rozpoczynania modlitw prawdopodobnie wiązała się z odpustem w lubatowskim kościele, który niegdyś odbywał się właśnie 8 grudnia. Oprócz niewątpliwego waloru modlitewnego, niegdyś takie nowenny były jedną z nielicznych okazji do spotykania się młodych, na co dzień zajętych rozmaitymi pracami.

Czytaj więcej:
 

Kolędy życzące

Słuchaj gospodarzu

Wykonawca nieznany

Skoczyła Kasieńka

Kolęda śpiewana przez kolędników z Bud Łańcuckich

Kolęda dla dziewcząt

Kolęda śpiewana w Brzózie Królewskiej koło Leżajska

Kolęda dla kawalerów

Kolęda w wykonaniu Anny Szewczyk z Kamienia

Szczodry wieczór

Kolęda śpiewana w Brzózie Królewskiej

Kolędy apokryficzne

Św. Szczepan

Marii Marek z Żołyni k. Łańcuta

Stała się nam dziś nowina

Pieśń ze Studziana k. Przeworska

A poszła ci była Matuchniczka Boża

Kolęda śpiewana w Zagorzycach

A spis Wojtek

Kolęda w wykonaniu Heleny Hap z Potakówki

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.