Zaduszki i inne obrzędy jesieni i zimy
Wszystkich Świętych I Zaduszki

Do tego święta przywiązywano duże znaczenie, zwłaszcza wtedy, gdy jeszcze wierzono, że zmarli powracają na świat, między żywych, odwiedzają domy i pola. Dlatego obawiano się spotkania z nimi. Wierzono też, że o północy dusze zbierały się w kościele, gdzie zmarły kapłan odprawia nabożeństwo. Gdyby człowiek wszedł w tym czasie do kościoła rozdrażnione rozszarpały by go. W tradycji ludowej większą wagę przywiązywano do Dnia Zadusznego. W tym dniu szczególnie wspominano zmarłych i modlono się za nich. Gospodynie piekły małe żytnie chleby, którymi obdarowywały licznie gromadzących się u bram cmentarzy żebraków, żeby modlili się za zmarłych. Ich modlitwę uważano za skuteczniejszą niż modlitwę zwykłych ludzi.

Święto zmarłych rozpoczynało cykl obrzędów późnojesiennych poprzedzających święta Bożego Narodzenia.

 
Adwent

Późna jesień uważana była za okres, w którym ziemia aż do wiosny odpoczywa. Dlatego nie należało jej tego odpoczynku zakłócać. Nie wykonywano więc żadnych prac w polu, "bo wtedy ziemia spoczywa" "bo ziemia ułożyła się do snu".

Czytaj więcej:
 

Posłuchaj audycji . . .

Godnie Święta

Karnawał i Zapusty

Wielkanoc

Zwyczaje przełomu wiosny i lata

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Zaduszki i inne obrzędy jesieni i zimy

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.