Obrzędy weselne
Bójka

Bójki były stałym elementem wesel a powody, dla których je wszczynano były rozmaite.

J. Ryś z Łąki pisał:

W tańcu nie wolno było mijać jeden drugiego. Niech Bóg broni poprzedzić kogoś lub wziąć mu tanecznicę. Uważano to za wielką zniewagę i takich rzeczy nigdy płazem nie przepuszczano - bitka musiała być na miejscu.

 

Posłuchaj audycji . . .

Czary, mary...

Wesele Grodziskie

Lamenty pogrzebowe

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.