Obrzędy weselne
Powrót z kościoła

Po ślubie młodzi wracali już na jednym wozie. Podczas powrotu wesela z kościoła urządzano wyścigi, który wóz pierwszy dojedzie do domu weselnego. Było to niejako sprawą honoru dla woźniców. Niestety bywało, że wozy się wywracały, dochodziło do poważnych obrażeń lub nawet do wypadków śmiertelnych. W Domaradzu po wyjeździe do kościoła pozostający w domu przebierali się w kożuchy wywrócone sierścią do wierzchu, przewiązywali się słomianymi powrósłami, a twarze czernili sadzami. Tak przebrani wychodzili na drogę, a kiedy orszak wracał z kościoła wykradali "swaszkę", której bronili "swacia", wsadzali ją na taczki lub "telegi" i na nich ją wieźli. Inni przebierali się za biskupów w infułach i kapach, brali ze sobą wiadra napełnione wodą i kropidła i obficie kropili weselników. W Łące matka sypała młodym na głowy gałki pieczone z żytniego ciasta, gdzie indziej zwane "popluwaczkami", aby się ich chleb trzymał. Gdy goście wchodzili do domu gospodarz częstował każdego kieliszkiem wódki. Bywało i tak, że nie schodzili z wozów dopóki nie zostali poczęstowani napitkiem. Także młodych częstowano wódką a ci po wypiciu, rzucali kieliszki za siebie przez lewe ramię. Jeżeli się rozbiły, było to dobrą wróżbą. Na Pogórzu Dynowskim młodej mężatce wręczano obraz ze świętym patronem. Tłuczono także garnki i talerze, młodą obrzucano ziarnem.

W Krzemienicy po przyjściu z kościoła i powitaniu młodych, starsza drużka stawała na środku izby, trzymając wiechę w górze a dookoła niej chodziły drużki, trzymając w rękach kapelusze swatów. Potem tańczyły wkoło trzymając się za ręce.

 

Posłuchaj audycji . . .

Czary, mary...

Wesele Grodziskie

Lamenty pogrzebowe

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.