Obrzędy weselne
Młodziny

Podczas gdy podejmowano gościną przybyłych ze "swaszką", "swacia" rozchodzili się po drużki. Drużki przyjmowały swatów u siebie w domu skromnym poczęstunkiem i przypinały bukieciki przez siebie wykonane.

 

Posłuchaj audycji . . .

Czary, mary...

Wesele Grodziskie

Lamenty pogrzebowe

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.