Obrzędy weselne
Drużbiny

Do domu, starszego drużby (swata, marszałka) przychodzono z kapelą. Po odegraniu powitalnego "kawałka" odbywała się gościna. Urząd drużby był ważny, bowiem kierował on całością obrzędu. On wygłaszał mowę przed błogosławieństwem, godził zwaśnionych gości. Jego oznaką była laska przybrana wstążkami i kwiatami, z którą nie rozstawał się przez całe wesele. Drużbą był gospodarz żonaty, z pewnym doświadczeniem, w sprawowaniu tej funkcji. Gościna u drużby trwała kilka godzin, po czym udawano się do swaszki.

 

Posłuchaj audycji . . .

Czary, mary...

Wesele Grodziskie

Lamenty pogrzebowe

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.