Obrzędy weselne
Wieczór panieński

Nazywano go różnie: dobranocką, rózgowinami, dziewiczym wieczorem. Było to pożegnanie młodego i młodej z rówieśnikami. Żegnali się ze stanem wolnym. W Łańcuckiem i Przeworskiem podczas, gdy u młodej drużki pod przewodem "swaszki" stroiły rózgę i wiły wianki dla młodych, u młodego gościli się swatowie i muzyka. Potem szli z muzyką, śpiewem, strzelając z harapów do młodej na "dobranoc". Długo musieli stać pod zamkniętymi drzwiami i dopiero po odegraniu 24 melodii wpuszczano ich do domu. Po krótkiej gościnie szli wszyscy na zabawę do drużby a potem do "swaszki" na "swaszczyny".

 

Posłuchaj audycji . . .

Czary, mary...

Wesele Grodziskie

Lamenty pogrzebowe

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.