Obrzędy weselne
Pacierze

Na pacierze młodzi szli zwykle w sobotę po południu. Ksiądz egzaminował ich ze znajomości pacierza i katechizmu. Bywało, że młodzi musieli czasem przychodzić po kilka razy zanim pomyślnie zdali egzamin. Obowiązkowo w sobotę młodzi szli prosić o wygłoszenie zapowiedzi. Matka młodej dawała dla księdza gęś albo kapłona.

 

Posłuchaj audycji . . .

Czary, mary...

Wesele Grodziskie

Lamenty pogrzebowe

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.