Trzy etapy etapy ludzkiego życia

NARODZINY WESELE POGRZEB
W OBRZĘDACH LUDOWYCH

 

Przełomowym etapom ludzkiego życia towarzyszyły obrzędy, których zadaniem było przeprowadzić człowieka z jednego stanu jego społecznej kondycji a wprowadzić w inny. Stąd zyskały one miano "obrzędów przejścia" i towarzyszyły w takich ważnych momentach jak narodziny, wesele i śmierć. Rytuały o charakterze społecznym przeplatają się w nich z praktykami magicznymi, które miały zapewnić ochronę przed złymi mocami, zdrowie i powodzenie w życiu, a w przypadku śmierci bezpieczne przejście zmarłego do innego świata.

 

Bibliografia

Burzyński T. Z badań nad obrzędowością rodzinna wsi z okolic Lubaczowa, "Rocznik Lubaczowski", t. IV, Lubaczów 1990.
Kunysz W., Wesele Kraczkowskie, Lublin 1968.
Ruszel K., (red) Wesele. Materiały z konferencji Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem - tradycja i współczesność, Rzeszów 22 XI 1999, Rzeszów 2001.
Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004.
Schramm W., Ludowe obrzędy weselne we wsiach doliny Hoczewki i Tarnawki Ziemi Sanockiej, Archiwum, PTL Etnografi cznenr 17 Wrocław 1978.
Biegeleisen.
Gajewski B., Dawny obrzęd weselny w Domaradzu /w:/ Rocznik Sanocki 1963, Kraków 1963.
Udziela S., Lud polski w powiecie ropczyckim w Galicji, Kraków 1892.

Posłuchaj audycji . . .

Czary, mary...

Wesele Grodziskie

Lamenty pogrzebowe

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.