Obrzędowość ludowa, aczkolwiek silnie związana z kalendarzem kościelnym, zawierała wiele elementów wywodzących się czy to z dawnych wierzeń, czy też praktyk dotyczących różnych przejawów życia ludzkiego. Była niesłychanie bogata w treści nie tylko religijne, ale także wierzeniowe czy niekiedy magiczne. Obok pierwiastków religijnych występowały liczne praktyki mające zapewnić powodzenie w życiu osobistym i w poczynaniach gospodarczych, oraz zabiegi mające chronić ludzi i dobytek przed nieszczęściami. Dzięki atrybutom, maskom, przebraniom obrzędy miały też rozbudowaną formę widowiskową.

 

Odwoływano się do sił natury, do wróżb, do symboli i czynności mających zapewnić zdrowie i dostatek. Czynności te często splatały się z praktykami religijnymi, a atrybuty mające służyć do praktyk o charakterze magicznym, poprzez poświecenie zyskiwały niejako dodatkową moc jak np. palmy, święcone zioła, jaja, woda.

 

 

Posłuchaj audycji . . .

Godnie Święta

Karnawał i Zapusty

Wielkanoc

Zwyczaje przełomu wiosny i lata

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Zaduszki i inne obrzędy jesieni i zimy

O projekcie

Zgromadzony tu materiał urwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, popularyzuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumentowanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych.

Zawiera unikatowe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem obrzędowym w regionie. Są to zwyczaje w większości już ginące i dzięki realizacji projektu zostaną zachowane dla przyszłych pokoleń.